Återbetalnings- och returpolicy

För Minerva ArtCraft AB är det viktigt att kunden är nöjd. Vi gör affärer som präglas av ett genuint, hantverksmässigt utförda jobb. Vi är medveten om att arbeten emellanåt kan bli fel, därför har vi uppriktiga samtal med våra kunder hur vi kan åtgärda problemet som har uppstått. Vi försöker tillgodose återbetalning av arbetskostnaden när saker inte har blivit som det borde. Dock kan vi inte betala tillbaka för använt material, eftersom våra leverantörer också behöver ha betalt.

Vi utför våra tjänster så att resultatet består – det tycker vi bidrar till en klimatsmart hantering samt minskad miljöbelastning.

.