Hantverket, stoltheten och resultatet

“Minerva var visdomens och den strategiska krigskonstens gudinna i den romerska mytologin. Hon tillhörde den Kapitolinska Triaden tillsammans med Jupiter och Juno och tillbads i det berömda templet på Capitolium i Rom såsom stadens och statens skyddsgudinna. Romarna dyrkade främst Minerva i hennes egenskap av beskyddare för konst och hantverk. Hon var närmast beskyddarinna för all slags hantverk och konst skicklighet. Minervas viktigaste högtid Quinquatrus firades 19-23 mars under stor anslutning särskilt av yrkesutövare.”

HANTVERKET, STOLTHETEN OCH RESULTATET

I Minerva ArtCraft AB, tar vi ansvar för att hantverket utförs på rätt sätt utifrån materialet och kundens önskemål. Viktigt för oss är att alltid väga in miljö och hållbarhetsaspekterna i varje jobb vi gör. Vi ser att varje affär vi gör ska vara till nytta för parterna, vi hanterar reklamationer seriöst, utför arbetet så att kvaliteten syns, känns och består.

FÖRGYLLNING är en av våra områden

I vårt arbete använder vi oss av ädla metaller som 24 karats guld, silver, mån-guld och andra slagmetaller som aluminium, koppar och mässing. Valet av metaller beror på kundens önskemål, vad som ska förgyllas och vad föremålet ska användas till. Materialet på produkten som ska förgyllas eller målas spelar också en stor roll i valet av tekniker som ska användas. När vi målar använder vi oss så långt det går av gamla tekniker, ibland krävs det dock andra bindemedel för att slutresultatet ska bli fint.

Nedan kan man se några alster som är gjorda genom Minerva ArtCraft AB, en ramlist som är uppbygg med kredering [en blandning av harlim och krita], för senare bli en parafras på “Judith” av Gustav Klimt med bland annat en förgyllning på. Ett ornament till en stol på Häringe slott som är återskapat och restaurerat. Ett svart konferensbord som har fått en målad indisk marmorskiva. Glas förgyllningar med blästrat glas, som har flisats med harlim och förgyllts med ädla metaller. En ram från 1600-talet som restaureras med 24 karat guld samt ett gammalt sågblad som har blivit en kökskniv och som sedan har blivit förgylld med 23,75 karat guld.

Vi får ofta frågan om prisbilden, det går inte att sätta ett generellt pris eftersom varje objekt vi gör, kräver olika hanteringar. För att vi ska kunna ge ett pris, behöver vi se föremålet och räkna på det. Det gör vi för att varje kund och varje objekt är unikt för oss.

© Minerva ArtCraft AB 2023.